CHP suç duyurusunda bulundu: Vatandaşlık alan Afgan iki eşini de nüfusa kaydettirmiş

CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Afganistan’dan Türkiye’ye gelen ve vatandaş olan bir erkeğin iki eşini de eş olarak nüfusa kaydettirmesini yargıya taşıdı.

Nazlıaka, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri ve tespit edilecek kamu görevlileri hakkında ‘görevi kötüye kullanma’dan suç duyurusunda bulundu.

Nazlıaka, suç duyurusunda, “Türk Vatandaşlığına kabulü gerçekleştirilen Mirvays Rabi ve ailesi ile ilgili olarak Türk Medeni Kanunu’na açıkça aykırılık teşkil edecek biçimde gerçekleştirilen nüfus kayıt-tescil işlemi nedeniyle görevin gereklerine aykırı bir şekilde hareket etmek suretiyle kamu zararına yol açan şahısların tespiti ile cezalandırılmaları için kamu davası açılması” talep etti.

30 Kasım 2023 tarihinde Yeniçağ Gazetesi’nde Fatih Savuk tarafından hazırlanan haber sonrası olaya dair bilgi ve belgeleri incelediğini belirten Nazlıaka, suç duyurusunda şunlara yer verdi:

“Afganistan vatandaşı olan Mirvays Rabi ve beraberindekilere ilişkin olarak Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nde 15.05.2019 tarihinde nüfus/vatandaşlık tescili yapıldı. Mirvays Rabi’nin 13.04.1995 tarihinde evlendiği Shekiba Rabi ve 17.11.2000 tarihinde evlendiği Huma Rabi adlı iki kadının ‘eş’ olarak kaydedildiği görüldü. Türk Medeni Kanunu’nun 145’inci maddesinde ‘Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması’ hali ikinci evlilik yönünden mutlak butlan sebebidir ve bu haliyle kesin olarak evlenme engeli teşkil etmektedir. Yine aynı Kanun’un 146. maddesi uyarınca mutlak butlan davasının Cumhuriyet Savcısı tarafından re’sen açılacağı hükmüne yer verilmiştir.

“ŞAHSIN TÜRK HUKUKUNA VE YASALARINA TABİ OLACAĞI KUŞKUSUZDUR”

Türk Ceza Kanunu’nda ‘Aile Düzenine Karşı Suçlar’ bölümünde ‘Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören’ başlığı altında düzenlemeye gidilen 230’uncu madde kapsamında bir takım cezai yaptırımlara da yer verilerek aile düzeninin korunmasına ilişkin olarak Türk Medeni Kanunu’ndaki düzenlemeyle bütünleşmiş bir kabule gidilmiş ve yerleşik yargı içtihatları ile de istikrar sağlanmıştır. Kişinin her ne kadar evlilik tarihi itibariyle vatandaşı bulunduğu ülke hukuk sistemine göre bir aykırılık olmasa da Türk Vatandaşlığına kabulüyle birlikte adı geçen şahsın Türk hukukuna ve yasalarına tabi olacağı kuşkusuzdur. 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun kapsamındaki değerlendirmesini yaptığımızda dahi; Türk Medeni Kanunu’nun uygulanması gerektiği sonucuna ulaşılacaktır.

“İKİ EŞLİLİK KABUL EDİLEMEZ”

Türk Medeni Kanunu’nu yok sayanlar hakkında suç duyurusunda bulundum. Kadınların Cumhuriyet ile kazanılmış haklarına saldırılmayan tek bir gün bile yok. Dünya ileriye, biz 100 yıl geriye doğru gidiyoruz. İki eşlilik kabul edilemez. Bu durum Türk kamu düzenine aykırıdır. Açıkça hukuka aykırı bir işlem yapılmıştır. Derhal soruşturma açılmalı, kamu düzenine aykırı bir şekilde nüfus kaydı oluşturan ve görevin gereklerine aykırı davranan kamu görevlileri tespit edilmeli ve cezalandırılmalıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a sesleniyorum. Medeni Kanun’u aldığımız İsviçre’deydiniz. Orada çok eşlilik uygulamasını nasıl açıkladınız?”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x